Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

                                        ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

                          Obec zajišťuje systém sběru a svozu odpadů pouze pro občany obce. 

                              Obecně závazné vyhlášky týkající se odpadů platné od 1. 1. 2022:

         Odvoz komunálního a tříděného odpadu ze sběrných míst zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

         a Obec Žáky je zapojena do systému třídění a recyklace autorizované společnosti EKO-KOM, a.s.

        V jednotlivých částech obce Žáky jsou celoročně přístupná sběrná místa (tzv. hnízda) pro tříděný odpad:

  • v části obce Žáky na prostranství u bývalé prodejny
  • v části obce Štrampouch za pohostinstvím a v horní části Štrampouchu u autobusové zastávky. 

         Sběrná místa obsahují:

         ZELENÝ KONTEJNER na sklo směs,

         patří sem: láhve od nápojů, zavařovací sklenice, flakony, tabulové sklo

          nepatří sem: porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla, zářivky a výbojky, běžné žárovky, TV obrazovky a monitory

          ŽLUTÝ KONTEJNER na plasty,

          patří sem: sešlápnuté PET lahve, sáčky, tašky, fólie, polystyren, plastové obaly od potravin (kelímky, vaničky apod.), plastové obaly od 

          drogerie (mýdlo, čistící prostředky, kosmetika), CD/DVD obaly, strečové fólie, nápojové kartóny

          nepatří sem: linoleum, PVC, pryžové výrobky, molitan, videokazety, obaly od olejů, obaly od nebezpečných látek

          MODRÝ KONTEJNER na papír, 

          patří sem: noviny, časopisy, letáky, brožury, katalogy, kancelářský a balící papír, čisté papírové obaly, karton a lepenka

          nepatří sem: znečištěný papír, voskovaný papír, papírové kapesníky a ubrousky, pauzovací papír, kopírák, pořadače s kovovými komponenty

          ČERNÁ NÁDOBA na  jedlé tuky a oleje

         Proč nevylévat tuky do odpadu? Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí. Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit kontaminovanou vodu.

         V obci jsou od jara 2020 k dispozici 2 sběrné nádoby (černé nádoby s oranžovým víkem) na oleje v obou sběrných místech.

          Použitý olej přelévejte do běžně dostupné PET lahve. Po shromáždění naplněných PET lahví je stačí odnést na určené sběrné místo a řádně          

          uzavřené vložit do předem určené sběrné nádoby.

          Není určeno pro průmyslové oleje - to je nebezpečný odpad!

          BIOODPAD

         hnědé velkoobjemové kontejnery na bioodpad

         patří sem: tráva, listí, zkrácené větve stromků a keřů, zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, květiny, kávové 

        sedliny a filtry, čajové sáčky, hrnkové květiny včetně hlíny, papírové kapesníky a ubrousky, skořápky od vajec a ořechů

        nepatří semmaso, oleje a tuky, cigaretové oharky, letáky a noviny, vlhčené ubrousky

        běžný kuchyňský biologický odpad lze ukládat i na vlastních zahrádkách, nejlépe v kompostérech.

         KOVY

          nádoba na kovy

          patří sem: železný šrot, neželezné kovy, plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníková víčka od jogurtů, kovové uzávěry a víčka,        

          kovové obaly, alobal, kabely a dráty

         nepatří sem: obaly od nebezpečných látek, plynové lahve, elektrozařízení

          kovy jsou sbírány celoročně

          VELKOOBKEMOVÝ  ODPAD

          Svoz velkoobjemového odpadu je řešen mobilně, tj. je přistavením kontejnerů na obvyklých místech (2x ročně) vyhlášené obvyklým 

         způsobem (rozhlas, nástěnka, web obce).

         Občané můžou do kontejneru ukládat starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, linoleum, vany, umyvadla nebo záchodové mísy, kožešiny, 

        kabáty, koženky, velké plastové hračky, plastové nádoby, nafukovací bazény...

        Nebezpečný odpad

        Svoz nebezpečného odpadu je řešen mobilně, tj. svozem od jednotlivých nemovitostí (2x ročně) vyhlášené obvyklým způsobem (rozhlas,               

        nástěnka, web obce).

       Ojeté pneumatiky je možné zdarma odevzdat (bez ohledu na množství a výrobce) v pneuservisech a autoservisech.

       Pneumatika není komunálním odpadem.

       TEXTIL

       U prodejny v části obci Štrampouch je umístěn kontejner na textil. Svoz je prováděn dle potřeby  firmou TextilEco a.s.

 

                             INFORMACE O VÝSLEDCÍCH ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE Žáky ZA ROK 2021

         Podle zákona o odpadech má obec nově povinnost nejméně jednou ročně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované       

         výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému odpadového hospodářství.

             

                                   PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2021 V RÁMCI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

                                               Příjmy

Poplatek za komunální odpad

263 110,00 Kč

 

Bonusy za separaci odpadu Eko-kom

54 899,50 Kč

 

Celkem

318 009,50 Kč

 

Výdaje

 

Komunální (směsný) odpad

327 333,25 Kč

 

Tříděný odpad

148 011,27 Kč

 

Bioodpad

111 087,84 Kč

 

Velkoobjemový odpad

28 879,99 Kč

 

Nebezpečný odpad

3 563,80 Kč

 

Celkem

618 876,15 Kč

 

       

                                PRODUKCE ODPADU V ROCE 2021

Druh odpadu

Produkce v t

Produkce v kg na 1 obyvatele

Směsný odpad

138,893

395,71

Papír

7,390

21,05

Plasty

6,783

19,32

Sklo

4,601

13,11

Kovy

0,44

1,25

Bioodpad

113,709

323,96

Velkoobjemový

16,460

46,89

Nebezpečný

0,28

0,80

Oděvy

0,915

2,61

Jedlé tuky a oleje

0,06348

0,18

Celkem

289,53448

824,89

Počet obyvatel k 1.1.2021: 351