Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality

Aktuality


Plánovaná odstávka elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Žáky/Štrampouch, které se bude konat: 

22.10.2019   od 07:30 – do 15:30 hodin         plánovaná odstávka č. 110060672942

 Štrampouch 

10, 101, 102, 106, 108, 11, 117, 119, 12, 120, 126, 13, 135, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,  

24, 26, 3, 4, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 6, 61, 63, 64, 65, 66, 7, 70, 72, 75, 8, 9, 

97, 98, parc.č. 216/34 ,  parc.č. 216/92 , 

 Žáky

parc.č. 101/69

 Výběrové řízení Města Čáslav na byt s pečovatelskou službou

 Město Čáslav

vyhlašuje

výběrové řízení na byt s pečovatelskou službou

 

jedná se o byt v ulici Svatopluka Čecha, č.p. 441, v Čáslavi, číslo bytu 9. Byt je situován ve 2. nadzemním podlaží domu s výtahem o velikosti 1+1, podlahová plocha je 53,55 m2. Nájemné pro rok 2019 činí 3 257,- Kč/měsíčně + služby spojené s bydlením. Vzhledem k velikosti bytu je byt vhodný pro 2 osoby, např. manželský pár.  

Žádost o pronájem v bytě s pečovatelskou službou si můžete vyzvednout na podatelně Městského úřadu v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova 1 nebo si ji stáhnout na internetových stránkách města v rubrice sociální oblast - žádosti.  

Vyplněnou žádost o pronájem bytu s pečovatelskou službou se všemi náležitostmi doručte na podatelnu Městského úřadu v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova 1 - nejpozději do 14.10.2019 do 12.00 hodin v uzavřené obálce zřetelně označené :

 

„NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 9 v Domě s pečovatelskou službou“  

JUDr. Vlastislav Málek, v.r. Martin Horský, v.r.

starosta města místostarosta městaUpozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“). 

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU 

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dř evní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860. 

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):

 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob

 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.

 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:

 vedení bez izolace 7 m*

 izolované vedení 2 m

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.

 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:

 vedení bez izolace 12 m*

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m. 

* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016. 

Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. 

Děkujeme za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz skupina Čez www.cezdistribuce

                    

 

 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

 

Název obce

OPSUB - název

OPSUB - adresa

ID vlastnictví

Podíl čitatel

Podíl jmenovatel

Parcela - výměra

Název druhu pozemku

Název způsobu využití pozemku

Parcela (formátováno)

Číslo LV (parcela)

Žáky

Hochman Hillei Ivan MUDr

č.p. 175, Elgin Street Newton Centre Mass, Spojené státy

1221121205

1

3

5792

orná půda

 

Žáky 794295, č. 26/55

18

Žáky

Hochman Hillei Ivan MUDr

č.p. 175, Elgin Street Newton Centre Mass, Spojené státy

1221121205

1

3

3863

orná půda

 

Žáky 794295, č. 99/30

18

Žáky

Hochman Hillei Ivan MUDr

č.p. 175, Elgin Street Newton Centre Mass, Spojené státy

1221121205

1

3

7104

orná půda

 

Žáky 794295, č. 156

18

Žáky

Hochman Hillei Ivan MUDr

č.p. 175, Elgin Street Newton Centre Mass, Spojené státy

1221121205

1

3

2692

orná půda

 

Žáky 794295, č. 142/15

18

Žáky

Hochman Hillei Ivan MUDr

č.p. 175, Elgin Street Newton Centre Mass, Spojené státy

1221121205

1

3

1584

orná půda

 

Žáky 794295, č. 142/16

18

Žáky

Hochman Hillei Ivan MUDr

č.p. 175, Elgin Street Newton Centre Mass, Spojené státy

1221121205

1

3

169

trvalý travní porost

 

Žáky 794295, č. 155

18

Žáky

Hochman Hillei Ivan MUDr

č.p. 175, Elgin Street Newton Centre Mass, Spojené státy

1221121205

1

3

23

vodní plocha

koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Žáky 794295, č. 182/15

18

Žáky

Hochman Hillei Ivan MUDr

č.p. 175, Elgin Street Newton Centre Mass, Spojené státy

1221121205

1

3

51

vodní plocha

koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Žáky 794295, č. 182/16

18

Žáky

Vraný Alois

28601 Čáslav

1221129205

1

4

269

ostatní plocha

ostatní komunikace

Žáky 794295, č. 101/76

22

Žáky

Vraná Karolína

28601 Čáslav

1221130205

1

4

269

ostatní plocha

ostatní komunikace

Žáky 794295, č. 101/76

22

Žáky

Nezbeda Alois

Štrampouch 1029, 28601 Žáky

1221180205

1

12

370

vodní plocha

vodní nádrž umělá

Žáky 794295, č. 216/70

68

Žáky

Nezbeda Alois

Štrampouch 1029, 28601 Žáky

1221180205

1

12

9

trvalý travní porost

 

Žáky 794295, č. 216/73

68

Žáky

Nezbedová Marie

Štrampouch 1029, 28601 Žáky

1221181205

1

12

370

vodní plocha

vodní nádrž umělá

Žáky 794295, č. 216/70

68

Žáky

Nezbedová Marie

Štrampouch 1029, 28601 Žáky

1221181205

1

12

9

trvalý travní porost

 

Žáky 794295, č. 216/73

68

Žáky

Kudrnová Marie

Štrampouch 22, 28601 Žáky

1221289205

1

1

4252

orná půda

 

Žáky 794295, č. 38/64

149

Žáky

Kudrnová Marie

Štrampouch 22, 28601 Žáky

1221289205

1

1

134

ostatní plocha

ostatní komunikace

Žáky 794295, č. 258/22

149

Žáky

Klos Alois

č.p. 10, 28601 Žáky

1221299205

1

1

1552

orná půda

 

Žáky 794295, č. 48/136

161

Žáky

Hochman Otto Israel

 

1221300205

1

1

10237

orná půda

 

Žáky 794295, č. 78/42

162

Žáky

Nezbeda Alois

Štrampouch 29, 28601 Žáky

1221303205

1

2

12

zastavěná plocha a nádvoří

společný dvůr

Žáky 794295, st. č. 164

165

Žáky

Nezbedová Marie

Štrampouch 29, 28601 Žáky

1221304205

1

2

12

zastavěná plocha a nádvoří

společný dvůr

Žáky 794295, st. č. 164

165

Žáky

Hudík Rudolf

Dolní Bučice 82, 28571 Vrdy

1221318205

1

1

7

vodní plocha

koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Žáky 794295, č. 101/130

175

Žáky

Hudík Rudolf

Dolní Bučice 82, 28571 Vrdy

1221318205

1

1

7639

orná půda

 

Žáky 794295, č. 122/30

175

Žáky

Kličková Františka

Štrampouch, 28601 Žáky

1221324205

1

1

9387

orná půda

 

Žáky 794295, č. 88/1

181

Žáky

Kličková Františka

Štrampouch, 28601 Žáky

1221324205

1

1

910

orná půda

 

Žáky 794295, č. 92/2

181

Žáky

Kličková Františka

Štrampouch, 28601 Žáky

1221324205

1

1

254

ostatní plocha

ostatní komunikace

Žáky 794295, č. 93/5

181

Žáky

Schindlerová Marie

Dobrotín 104, 37881 Staré Město pod Landštejnem

1221333205

1

2

4140

orná půda

 

Žáky 794295, č. 26/29

188

Žáky

Nováková Bohuslava

Dobrotín 104, 37881 Staré Město pod Landštejnem

1221334205

1

2

4140

orná půda

 

Žáky 794295, č. 26/29

188

Žáky

Šindelář Václav

č.p. 229, 28601 Čáslav

1221339205

1

1

8937

orná půda

 

Žáky 794295, č. 26/33

191

Žáky

Vosátková Zdeňka

Holanská 11, Praha

1221362205

1

2

10098

orná půda

 

Žáky 794295, č. 36/11

207

Žáky

Zajíc František

č.p. 5, 28563 Tupadly

1221370205

1

2

222

orná půda

 

Žáky 794295, č. 78/25

213

Žáky

Kučerová Marie

č.p. 5, 28563 Tupadly

1221371205

1

2

222

orná půda

 

Žáky 794295, č. 78/25

213

Žáky

Zach Václav

č.p. 64, 28563 Tupadly

1221372205

1

2

171

orná půda

 

Žáky 794295, č. 78/26

214

Žáky

Kořínek Václav

Kostelní 86, Michle, Praha

1221376205

1

4

20383

orná půda

 

Žáky 794295, č. 26/26

215

Žáky

Kořínková Marie

Kostelní 86, Michle, Praha

1221377205

1

4

20383

orná půda

 

Žáky 794295, č. 26/26

215

Žáky

Kudrna Antonín

28002 Třebovle

1221379205

1

2

26

orná půda

 

Žáky 794295, č. 88/11

217

Žáky

Kudrna Antonín

28002 Třebovle

1221379205

1

2

103

ostatní plocha

ostatní komunikace

Žáky 794295, č. 93/3

217

Žáky

Kudrna Antonín

28002 Třebovle

1221379205

1

2

4645

orná půda

 

Žáky 794295, č. 94/104

217

Žáky

Kudrnová Růžena

28002 Třebovle

1221380205

1

2

26

orná půda

 

Žáky 794295, č. 88/11

217

Žáky

Kudrnová Růžena

28002 Třebovle

1221380205

1

2

103

ostatní plocha

ostatní komunikace

Žáky 794295, č. 93/3

217

Žáky

Kudrnová Růžena

28002 Třebovle

1221380205

1

2

4645

orná půda

 

Žáky 794295, č. 94/104

217

Žáky

Nezbeda Alois

Štrampouch 29, 28601 Žáky

1221405205

1

52

2035

orná půda

 

Žáky 794295, č. 48/132

226

Žáky

Bartůňková Marie

Dolní Štrampouch 42, 28601 Žáky

1221632205

1

2

1504

zahrada

 

Žáky 794295, č. 216/55

10060

Žáky

Bartůňková Marie

Dolní Štrampouch 42, 28601 Žáky

1221632205

1

2

658

zahrada

 

Žáky 794295, č. 216/93

10060

 

 Bezpečnostní desatero

Bezpečnostní desatero 2019.pdfInformace k navýšení nádob na bioodpad od roku 2020.

            Informace pro občany k navýšení počtu nádob na bioodpad

 

                     Občané, kteří mají zájem o další nádobu na bioodpad, se mohou do konce roku 2019 přihlásit na obecním úřadě.

                     Svoz této nádoby bude nad rámec ročního poplatku za svoz odpadu.

                     Cena za svoz další nádoby na bioodpad bude občanům, kteří budou mít zájem, 

                     fakturována měsíčně a cena za jeden svoz je 39,- Kč včetně DPH.

 Upozornění - svoz odpadu

                                     Žádost občanům

                  – svoz komunálního odpadu!!!!!

 

 Žádáme občany, u jejichž nemovitostí se provádí práce na kanalizaci

a výkopové práce brání svozu odpadů, aby si popelnice připravili

ke svozu na místa, kam se může svozové auto dostat.

Mohlo by se jinak stát, že odpad nebude svezen. Harmonogram prací kanalizace

Prozatimní harmonogram prací na akci kanalizace ,od firmy VPK Suchý. Stavba se bude začínat v obci Štrampouch. Jako první se začne budovat hlavní kanalizační řád, přípojky přijdou na řadu poté. Každého vlastníka nemovitosti si firma VPK Suchý předem nakontaktuje a domluví si sním termín, kdy bude u něj realizovat přípojku kanalizace. Dotazy ohledně výstavby , Vám zodpovíme na obecním úřadě , nebo na telefonu.

Tomáš Neužil

IMG_20190710_180753.jpgFotky z INDIÁNSKÉHO LÉTA ve fotogaleriiVyjádření k šíření nepravdivé zprávy

Chtěl bych tímto předejít šíření zprávy o tom, že se nebude stavět kanalizace.Kdo občas čte naše webové stránky a obecní vývěsky, nebo přijde na veřejné zasedání zastupitelstva, ví, že dotace na kanalizaci je , v lednu jsme předali investorství firmě VHS K.H., která vypsala soutěž na zhotovitele stavby, kterou vyhrála firma VPK Suchý. Na konci června se předává staveniště a začíná se stavět. Harmonogram stavby, odkud se bude začínat a jak bude stavba zhruba probíhat se dozvím na schůzce 27.6.2019 . Takže sledujte naše webovky, vývěsky, nebo se přijďte zeptat na OÚ, kde dostanete veškeré správné informace.Důležitá sdělení, se vám snažíme roznést do poštovních schránek.

Tomáš NeužilInformace z obecního úřadu

Informace z obecního úřadu

 

                                                    Upozorňujeme občany na možnost samovýroby palivového dřeva v obecním lese Rejžovka.

                                                    Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, kde jim budou sděleny bližší informace.

 

                                                 

 

 Termíny svozů biologického odpadu v roce 2019

                                     Termíny svozů biologického odpadu 

                                               od 2.4.2019 do 26.11.2019 letní období

 

                                                 Biologický odpad

                                              – úterý sudý týden –

                            (2.4., 16.4., 30.4., 14.5., poslední svoz 26.11.2019)

 Výzva pro vlastníky lesů

Výzva pro vlastníky lesů.pdf

 Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Datum konání: 12. 1. 2019

IMG_8535.JPGV sobotu 12. ledna 2019 prošli Štrampouchem tři králové. Bylo jich tedy dohromady sedm a byly to převážně královny, ale nezalekli se sychravého počasí a koledovali, aby pomohli lidem v nouzi. Připojili se tak k dalším dobrovolníkům, kteří se vydali do ulic s korunou na hlavě.

Díky dobré vůli místních občanů se v naší vsi podařilo vybrat 4766 Kč, které Oblastní charita Kutná Hora použije například na zajištění pečovatelské služby na vesnicích, rozvoj aktivizačních služeb pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra nebo jako přímou materiální a potravinou pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci.

Maru, Vojto, Laduško, Barčo, Májo, Natálko a Dominiku, děkujeme vám, že jste pomohli koledovat!

Více fotografií najdete ve FOTOGALERII.

Velice děkujeme Vám všem, kdo jste přispěli!

Pokud jste letos žádného koledníka nepotkali, můžete svůj dar poslat i pomocí DMS nebo na sbírkový účet Charity Česká republika.Platba poplatků v roce 2019

 

 

Platba poplatků v roce 2019 

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro osoby s trvalým pobytem v obci do 70 let     650,- Kč   

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro osoby s trvalým pobytem v obci nad 70 let   325,- Kč  

Poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých

není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba                                                                      850,- Kč  

 

Poplatek za psa na rok 2019                                                                                             100,- Kč

 

  

Výše uvedené poplatky je možné zaplatit v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce číslo účtu: 443509359/0800

 

Variabilní symbol je u osob s trvalým pobytem rodné číslo, u objektů k individuální rekreaci číslo popisné.

 

Poplatky je nutné uhradit do 31.3.2019.

                                                                  

 

 Cena vodného od 1.1.2019

skenování0001.jpg

 VHS Vrchlice-Maleč: Novinky ve vyúčtování,odečtech a smlouvách od roku 2017

VHS Vrchlice -Maleč- Novinky ve vyúčtování, odečtech a smlouvách od roku 2017.docxUpozornění občanům na povinné kontroly kotlů do 31.12.2016

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva.docxKontrola technického stavu a provozu zdroje na pevná paliva

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva[2].pdfPravidla pro poskytování finančního daru při narození dítěte

Pravidla pro poskytování finančního daru při narození dítěteInformace občanům a rozdělení odpadů

Rozdělení odpadů

Informace občanům