Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality > Výstraha ČHMÚ na nebezpečí vzniku požárů ve Středočeském kraji

Výstraha ČHMÚ na nebezpečí vzniku požárů ve Středočeském krajiVýstrahy ČHMÚ na NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ ve Středočeském kraji

29. dubna 2024

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil výstrahu na "NEBEZPEČÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ POŽÁRŮ" v rámci systému integrované výstražné služby (aktuální platnost výstrahy je uvedena na www.chmi.cz), kdy nastává období nepříznivých klimatických podmínek.

Doba platnosti jednotlivých výstrah na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“ trvá vždy do doby uvedené v aktuálně platné výstraze ČHMÚ.

Doporučujeme sledovat upřesňované předpovědi počasí a vydané výstrahy ČHMÚ.

Územní platnost: konkrétní vymezení dotčeného území je stanoveno v aktuálně platné výstraze ČHMÚ.

Doba platnosti výstrahy na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“ je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů.

V období výstrahy na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů a jsou zakázány činnosti uvedené v čl. 4 tohoto nařízení.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakazuje:

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  • používání zábavní pyrotechniky,
  • vypouštění „lampionů štěstí“,
  • jízda parní lokomotivy,
  • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.
  • vjezd motorových vozidel na polní cesty a lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování, zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
  • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

b) souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,

c) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

d) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Doporučení ČHMÚ k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

 

 

2.49.0.0.203.0.CZ.240429090426.XOCZ50_OKPR_000151.pdf

Nařízení_SCK_3-2020_o_stanovení_podmínek_k_zabezpečení_PO_v_době_zvýšeného_nebezpečí_vzniku_požáru.pdf