Strategický plán sportu v obci.doc

 

Místní vyhlášky

2003 - Vyhláška 6-2003     Vyhláška o místních poplatcích

2011 - Vyhláška 1- 2011    Vyhláška o volném pobíhání psů

2015 - vyhláška 1 - 2015    Vyhláška o nakládání s odpadem

2015 - Vyhláška 3- 2015     Vyhláška o místním poplatku za svoz komunálního odpadu 

2017 - Vyhláška 1-2017     Vyhláška o místním poplatku za svoz komunálního odpadu 

 

Důležité zákony

Název normy

Účinnost

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

 

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

 

zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

 

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Usnesení zastupitelstva

Hlavní závěry

Datum

 

 

Oznámení

Oznámení

Datum

 

 

Výběrová řízení

Předmět VŘ

Datum

 

 

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

Informace ke kanalizaci

V měsíci lednu 2018 byla podepsána smlouva s VHS Vrchlice-Maleč Kutná Hora o převodu investorství investiční akce "Tlaková kanalizace Žáky-Štrampouch". Zároveň byla podána touto firmou žádost o dotaci. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace bude známo během měsíce června 2018. Po té budou občané informováni o dalším postupu.    

Informace k odpadům

Termíny svozů v roce 2018.docx

Sběr odpadu.doc

Kam s odpadem- co kam patří a nepatří.doc

Co patří do nebezpečných odpadů.doc

Změna územního plánu

Změna územního plánu

Vyhledávání firem

Na levé straně stránek v odkazu "firmy" mají návštěvníci stránek možnost vyhledat firmy z okolí obce.

Historie

FK Ajax Štrampouch.doc

pametni_kniha_zaky_CB.pdf

Návštěvnost stránek

078606